ORTA

ORTA

Sizden sözü saklı tutan da, onu açığa vuran da, geceleyin gizlenen de ve gündüzün ortaklıkta gezen de (O’nun Katında bilme bakımından) birdir. (Ra’d/10)

Derken, bakıverdi, onu ‘çılgınca yanan ateşin’ tam ortasında gördü. (Saffat/55)

Davud’a girdiklerinde, o, onlardan ürkmüştü; dediler ki: “Korkma, iki davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi doğru yolun ortasına yöneltip-ilet.” (Sad/22)

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara. (Adiyat/5)

Allah, dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası O’nun Katındadır. (Ra’d/39)

Onlar, harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne kısarlar; (harcamaları,) ikisi arasında orta bir yoldur. (Furkan/67)