ÖLÇÜYÜ-TARTIYI TAM TUTMA

ÖLÇÜYÜ-TARTIYI TAM TUTMA

Yetimin malına o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şeklin) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiçbir nefse gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- adil olun. Allah’ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (En’am/152)

Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik. Şuayb onlara:) Dedi ki: “Ey kavmim Allah’a kulluk edin sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer inanıyorsanız.” (Araf/85)

Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim Allah’a ibadet edin O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten sizi bir ‘bolluk ve refah (hayır)’ içinde görüyorum. Doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum.” (Hud/84)

“Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.” (Hud/85)

“Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tartın; bu daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir.” (İsra/35)

Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmayın. (Şuara/181)

Dosdoğru olan terazi ile tartın. (Şuara/182)

Sakın mizanda ‘haksızlık ve taşkınlık yapmayın.’ (Rahman/8)

Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın. (Rahman/9)

Eksik ölçüp tartanların vay haline (Mutaffıfın/1)

Ki onlar insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. (Mutaffıfın/2)