MUHSİN

MUHSİN

Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. (Lokman/3)