MÜHEYMİN

MÜHEYMİN

O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir.   Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. (Haşr/23)