MİKAİL (A.S.)

MİKAİL (A.S.)

Her kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır.” (Bakara/98)