LEVH-İ MAHFUZ

LEVH-İ MAHFUZ

Allah dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası, O’nun Katındadır. (Ra’d/39)

Şüphesiz o, Bizim Katımızda olan Ana Kitap’tadır; çok yücedir hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf/4)

Doğrusu Biz yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda (bütün bunları) saklayıp-koruyan bir kitap vardır. (Kaf/4)

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki Biz onu yaratmadan önce bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre pek kolaydır. (Hadid/22)

O (Kur’an), ‘şerefli-üstün’ sahifelerdedir. (Abese/13)

Yüceltilmiş tertemiz (mutahhar) kılınmış. (Abese/14)

Katiplerin ellerinde. (Abese/15)

(Ki onlar) Üstün değerli ‘iyilik ve dürüstlük sembolü.’ (Abese/16)

Levh-i Mahfuz’dadır. (Buruc/22)