KAZIK

KAZIK

Onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. (Sad/12)

Dağları da birer kazık? (Nebe’/7)

Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun’a? (Fecr/10)