KAŞ

KAŞ

Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti. (Müddesir/22)

Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi. (Mutaffıfın/30)

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline; (Hümeze/1)