KARİA

KARİA

Semud ve Ad (toplumları), kâria’yı yalan saydılar. (Hakka/4)