KAHİN

KAHİN

Şu halde sen, öğüt verip-hatırlat; çünkü sen, Rabbinin nimetiyle ne kahinsin, ne mecnun. (Tur/29)

Bir kahinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz? (Hakka/42)