HUTAME

HUTAME

Hayır; andolsun o, ‘hutame’ye atılacaktır. (Hümeze/4)

“Hutame”nin ne olduğunu sana bildiren nedir? (Hümeze/5)

Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. (Hümeze/6)