HURİ

HURİ

İşte böyle; ve Biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. (Duhan/54)

Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Ve Biz onları iri-ceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz. (Tur/20)

Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. (Rahman/72)

Ve iri gözlü huriler. (Vakıa/22)