HİCR HALKI

HİCR HALKI

Andolsun Hicr halkı da gönderilen (elçi)leri yalanlamışlardı. (Hicr/80)