FACİR

FACİR

Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız? (Sad/28)

İşte onlar da, kafir, facir olanlardır. (Abese/42)

Ve şüphesiz facir (kötü) olanlar da, elbette çılgınca yanan ateşin içindedirler. (İfitar/14)

Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz “Siccîn” dedir. (Mutaffıfın/7)