EBRAR

EBRAR

Şüphesiz ebrar olanlar, elbette nimetler(le donatılmış cennetler) içindedirler. (İfitar/13)

Hayır; ebrar olanların kitabı, “İlliyîn”dedir. (Mutaffıfın/18)

Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler. (Mutaffıfın/22)