DUMAN

DUMAN

Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: “İsteyerek veya istemeyerek gelin.” İkisi de: “İsteyerek (İtaat ederek) geldik” dediler. (Fussilet/11)

Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle; (Duhan/10)

(Bu duman) insanları sarıp-kuşatıverir. İşte bu, acı bir azabtır. (Duhan/11)

Tozu dumana katıp savuran (rüzgar)lara, (Zariyat/1)

İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ‘kurtulup-başaramazsınız.’ (Rahman/35)

Derken toz duman halinde dağılıp-savrulduğu, (Vakıa/6)

Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. (Vakıa/43)

Derken, orada tozu dumana katanlara, (Adiyat/4)