DİN GÜNÜ

DİN GÜNÜ

Din gününün malikidir. (Fatiha/3)

İşte bu onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir. (Vakıa/56)

Onlar din gününü tasdik etmektedirler. (Mearic/26)

Onlar din günü oraya yollanırlar. (İfitar/15)

Din gününü sana bildiren şey nedir? (İfitar/17)

Ve yine din gününü sana bildiren şey nedir? (İfitar/18)

Ki onlar din gününü yalanlıyorlar. (Mutaffıfın/11)