CUDİ

CUDİ

Denildi ki: “Ey yer, suyunu yut ve ey gök sen de tut.” Su çekildi, iş bitiriliverdi (gemi de) Cudi üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da: “Uzak olsunlar” denildi. (Hud/44)