CİNSİ SAPIKLAR

CİNSİ SAPIKLAR

Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? (Şuara/165)

Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. (Şuara/166)

Dediler ki: “Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan gerçekten (burdan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın.” (Şuara/167)

Lut da; hani kavmine demişti ki: “Siz, açıkça gördüğünüz halde yine de o çirkin utanmazlığı yapacak mısınız?” (Neml/54)

“Siz gerçekten kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.” (Neml/55)

“Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak yol kesecek ve bir araya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız?” Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: “Eğer doğru söylüyor isen bize Allah’ın azabını getir” demek oldu. (Ankebut/29)