CEBRAİL (A.S)

CEBRAİL (A.S)

Andolsun Biz Musa’ya kitabı verdik ve ardından peşpeşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs’le teyid ettik. Demek size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? (Bakara/87)

De ki: “Cibril’e kim düşman ise (bilsin ki) gerçekten onu (Kitabı) Allah’ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve mü’minler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O’dur.” (Bakara/97)

“Her kim Allah’a meleklerine elçilerine Cibril’e ve Mikail’e düşman ise artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır.” (Bakara/98)

İşte bu elçiler; bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Onlardan Allah’ın kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa’ya apaçık belgeler verdik ve O’nu Ruhu’l-Kudüs’le destekledik. Şayet Allah dileseydi kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra onların peşinden gelen (ümmet)ler birbirlerini öldürmezdi. Ancak ihtilafa düştüler; onlardan kimi inandı kimi inkâr etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini yapandır. (Bakara/253)

Allah şöyle diyecek: “Ey Meryemoğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu’l-Kudüs ile destekledim beşikte iken de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı hikmeti Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı alacalıyı iznimle iyileştiriyordun (yine) benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun. İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkâra sapanlar “Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir” demişlerdi (de) İsrailoğullarını senden geri püskürtmüştüm.” (Maide/110)

Kullarından dilediklerine melekleri emrinden olan ruh ile indirir: Benden başka ilah yoktur şu halde benden korkup-sakının diye uyarın. (Nahl/2)

Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. (Mearic/4)

Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da) Doğruyu söyleyecektir. (Nebe’/38)

Şüphesiz o (Kur’an) üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah’tan getirdiği) sözüdür; (Tekvir/19)

Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. (Kadir/4)

De ki: “İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere onu (Kur’an’ı) hak olarak Rabbinden Ruhu’l-Kudüs indirmiştir.” (Nahl/102)

Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz (Cibril’i) göndermiştik o da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. (Meryem/17)

Demişti ki: “Ben yalnızca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için (buradayım).” (Meryem/19)

Onu Ruhu’l-emin indirdi. (Şuara/193)

Dereceleri yükselten Arş’ın sahibi (Allah) ‘toplanma ve buluşma’ günü ile uyarıp-korkutmak için kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir. (Mü’min/15)

(Ki O) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. (Necm/6)

Eğer sizler (Peygamberin iki eşi) Allah’a tevbe ederseniz (ne güzel); çünkü kalbleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız, artık Allah, onun mevlasıdır; Cibril ve mü’minlerin salih olan(lar)ı da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. (Tahrim/4)