BOĞAZ

BOĞAZ

Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramayacak, ona her yandan ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ardından daha katı bir azab olacak. (İbrahim/17)

Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır, size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz. (Nahl/66)

Hele can boğaza gelip dayandığında, (Vakıa/83)

Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azab vardır. (Müzzemmil/13)