AY

AY

O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun (dinlenme) Güneş ve Ay’ı bir hesap (ile) kıldı. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah’ın takdiridir. (En’am/96)

Gerçekten sizin Rabbiniz altı günde gökleri ve yeri yaratan sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun yaratmak da emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (Araf/54)

Güneşi bir aydınlık ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O’dur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. (Yunus/5)

Allah O’dur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti; onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve Güneş ile Ay’a boyun eğdirdi her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenler ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız. (Ra’d/2)

Güneş’i ve Ay’ı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. (İbrahim/33)

Geceyi gündüzü Güneş’i ve Ay’ı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl/12)

Geceyi gündüzü Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. (Enbiya/33)

“Gökte burçlar kılan onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vareden (Allah) ne yücedir. (Furkan/61)

Görmüyor musun ki gerçekten Allah geceyi gündüze bağlayıp-katar gündüzü de geceye bağlayıp-katar. Güneş ile Ay’ı emre amade kılmıştır. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gider. Allah yaptıklarınızdan haberdârdır. İşte-böyle; şüphesiz Allah O Hak olandır ve şüphesiz O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir büyüktür. (Lokman/29-30)

(Allah) Geceyi gündüze bağlayıp-katar gündüzü de geceye bağlayıp-katar; Güneş’i ve Ay’ı emre amade kılmıştır her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları (yaratıp düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir; mülk O’nundur. O’ndan başka taptıklarınız ise ‘bir çekirdeğin incecik zarına’ bile malik olamazlar. (Fatır/13)

Ay’a gelince Biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o eski bir hurma dalı gibi döndü (döner). Ne güneşin aya erişip-yetişmesi gerekir ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler. (Yasin/39-40)

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneş’e ve Ay’a boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir ecele (süreye) kadar akıp gitmektedir. Haberin olsun; üstün ve güçlü olan bağışlayan O’dur. (Zümer/5)

Gece gündüz güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Siz Güneş’e de Ay’a da secde etmeyin. Allah’a secde edin ki bunları Kendisi yaratmıştır. Eğer O’na ibadet edecekseniz. (Fussilet/37)

Güneş ve Ay (belli) bir hesap iledir. (Rahman/5)

“Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış Güneş’i de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır.” (Nuh/16)