AMEL DEFTERİ

AMEL DEFTERİ

Biz, her insanın kuşunu (işlediklerini yaptıklarını) kendi boynuna doladık, kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. (İsra/13)

Yer, Rabbi’nin nuruyla parıldadı; (orta yere) kitap kondu; peygamberler ve şahidler getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi, onlar haksızlığa uğratılmazlar. (Zümer/69)

Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister. (Müddesir/52)

Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman, (Tekvir/10)

Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz ‘Siccîn’dedir. Siccîn’in ne olduğunu sana öğreten nedir? Yazılı bir kitaptır. (Mutaffıfın/7-9)

Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, o kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır. Kimin de kitabı ardından verilirse, o da, helak (yok olmay)ı çağıracak, çılgın alevli ateşe girecek. (İnşikak/7-12)