ALLAH’IN BİRLİĞİ

ALLAH’IN BİRLİĞİ

Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O’ndan başka ilah yoktur; O Rahman’dır, Rahim’dir (bağışlayan ve esirgeyendir). (Bakara/163)

Allah… O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbirşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. (Bakara/255)

Allah… O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. (Ali İmran/2)

Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O’dur. O’ndan başka ilah yoktur; üstün ve güçlü olandır hüküm ve hikmet sahibidir. (Ali İmran/6)

Allah gerçekten Kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka ilah yoktur. (Ali İmran/18)

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse onlardan inkâr edenlere mutlaka (acı) bir azab dokunacaktır. (Maide/73)

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. herşeyin yaratıcısıdır öyleyse O’na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir. (En’am/102)

De ki: “Eğer söyledikleri gibi O’nunla beraber ilahlar olsaydı, onlar arşın sahibine mutlaka bir yol ararlardı.” (İsra/42)

Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir ve O’nunla birlikte hiçbir ilah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını götürüverirdi ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah, onların nitelendiregeldiklerinden yücedir. (Mü’minun/91)

O, Allah’tır, Kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O’nundur. Hüküm O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz. (Kasas/70)

Tartışmasız, sizin ilahınız gerçekten birdir. (Saffat/4)

Göklerde ilah ve yerde ilah O’dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. (Zuhruf/84)

O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir. (Duhan/8)

O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Gaybı da müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O’dur. (Haşr/22)

O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. (Haşr/23)

De ki: O Allah, birdir. (İhlas/1)