ALLAH KORKUSU

ALLAH KORKUSU

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime bağlı kalın ki, ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca benden korkun. ( 2.Bakara/40 )

Yanınızda olan (Tevrat )ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur’an’a ) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. ( 2.Bakara/41 )

Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil (habersiz ) değildir. ( 2.Bakara/74 )

Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Siz de ) Her nerede olursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Öyle ki, onlardan zulmedenlerin dışında insanların, size karşı bir delilleri olmasın. Onlardan korkmayın, Benden korkun, üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz. ( 2.Bakara/150 )

Haram ay haram, aya karşılıktır; hürmetler (de ) karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah’tan korkup-sakının ve bilin ki Allah, muhakkak ki korkup-sakınanlarla beraberdir. ( 2.Bakara/194 )

Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman hastalık ve buna benzer nedenlerle ) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(ı gönderin ). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir ). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek gerekir ). Bulamayana da, hacc’da üç gün, döndüğünüzde yedi (gün ) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gün ) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır. ( 2.Bakara/196 )

Hacc, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder, (yerine getirir )se, (bilsin ki ) haccda kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız Allah onu bilir. Azık edinin, şüphesiz, azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup-sakının. ( 2.Bakara/197 )

Sayılı günlerde Allah’ı anın. İki günde (Mina’dan dönmek için ) elini çabuk tutana günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu ) sakınan için(dir ). Allah’tan korkup-sakının ve gerçekten bilin ki, siz O’na döndürülüp-toplanacaksınız. ( 2.Bakara/203 )

İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi ). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. ( 2.Bakara/212 )

Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar ) takdim edin. Allah’tan korkup-sakının ve bilin ki elbette O’na kavuşucusunuz. İman edenlere müjde ver. ( 2.Bakara/223 )

Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini tamamlamışlarsa,onları ya güzellikle tutun ya da güzellikle bırakın. Fakat haklarını ihlal edip zarar vermek için onları (yanınızda ) tutmayın. Kim böyle yaparsa artık o, kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah’ın ayetlerini oyun (konusu ) edinmeyin ve Allah’ın size verdiği, nimeti ve size öğüt olarak indirdiği Kitab’ı ve hikmeti anın. Allah’tan korkup-sakının ve bilin ki Allah herşeyi bilendir. ( 2.Bakara/231 )

Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin ) yiyeceği, giyeceği bilinen (örf )e uygun olarak, çocuk kendisinin olana (babaya ) aittir. Kimseye güç yetireceğinin dışında (yük ve sorumluluk ) teklif edilmez. Anne, çocuğu, çocuk kendisinin olan baba da, çocuğu dolayısıyla zarara uğratılmasın; mirasçı üzerinde (ki sorumluluk ve görev ) de bunun gibidir. Eğer (anne ve baba ) aralarında rıza ile ve danışarak (çocuğu iki yıl tamamlanmadan ) sütten ayırmayı isterlerse, ikisi için de bir güçlük yoktur. Ve eğer çocuklarınızı (bir süt anneye ) emzirtmek isterseniz, vereceğinizi örfe uygun olarak ödedikten sonra size bir sorumluluk yoktur. Allah’tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah yaptıklarınızı görendir. ( 2.Bakara/233 )

Ey iman edenler, Allah’tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde ) ölmeyin. ( 3.Ali İmran/102 )

İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü’minlerseniz, Ben’den korkun. ( 3.Ali İmran/175 )

Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda ) nöbetleşin. Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. ( 3.Ali İmran/200 )

Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının. Ve (yine ) kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını koparmak )tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir. ( 4.Nisa/1 )

Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. ( 5.Maide/8 )

Ey iman edenler, Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani bir topluluk, size ellerini uzatmaya yeltenmişti de (Allah ) onların ellerini sizlerden geri püskürtmüştü. Allah’tan korkup-sakının. Mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler. ( 5.Maide/11 )

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakının ve (sizi ) O’na (yaklaştıracak ) vesile arayın; O’nun yolunda cehd edin (çaba harcayın ), umulur ki kurtuluşa erersiniz. ( 5.Maide/35 )

Gerçek şu ki, Biz Tevrat’ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun ) ve yüksek bilginler de (Ahbar ), Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi. ) Öyleyse insanlardan korkmayın, Benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır. ( 5.Maide/44 )

Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi, alay ve oyun (konusu ) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler ) edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah’tan korkup-sakının. ( 5.Maide/57 )

Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine inanmakta olduğunuz Allah’tan korkup-sakının. ( 5.Maide/88 )

Deniz avı ve onu yemek size ve (yeryüzünde ) dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. O’na (götürülüp ) toplanacağınız Allah’tan korkup-sakının. ( 5.Maide/96 )

Bu, gerektiği gibi şahidliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır. Allah’tan korkup-sakının ve dinleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. ( 5.Maide/108 )

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar için korkup-sakındıklar, iman ettikleri ve salih amellerde bulunduklar,ı sonra korkup-sakındıkları ve iman ettikleri ve sonra (yine ) korkup-sakındıkları ve iyilikte bulundukları takdirde (yasaklanmadan önce ) dedikleri dolayısıyla bir sorumluluk yoktur. Allah, iyilik yapanları sever. ( 5.Maide/93 )

Bir de: “Namazı kılın ve O’ndan korkup-sakının (diye de emrolunduk. ) Huzuruna (götürülüp ) toplanacağınız O’dur.” ( 6.En’am/72 )

Ey Ademoğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınırsa ve (davranışlarını ) düzeltirse işte onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır. ( 7.Araf/35 )

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan ) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. ( 8.Enfal/29 )

Onlar, Mescid-i Haram’dan (insanları ) alıkoyarlarken ve onun (gerçek ve layık ) koruyucuları değilken Allah, ne diye onları azablandırmasın? Onun (asıl ) koruyucuları yalnızca korkup-sakınanlardır. Ancak onların çoğu bilmezler. ( 8.Enfal/34 )

Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. ( 8.Enfal/69 )

Gerçekten, gece ile gündüzün art arda gelişinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup-sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. ( 10.Yunus/6 )

De ki: “Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir?” Onlar: “Allah” diyeceklerdir. Öyleyse de ki: “Peki, siz yine de korkup-sakınmayacak mısınız?” ( 10.Yunus/31 )

Ve onlar Allah’ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer kötü hesaptan korkarlar. ( 13.Ra’d/21 )

Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sakınanların (mutlu ) sonudur, inkâr edenlerin sonu ise ateştir. ( 13.Ra’d/35 )

(Allah’tan ) Sakınanlara: “Rabbiniz ne indirdi?” dendiğinde, “Hayır” dediler. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. ( 16.Nahl/30 )

Üstlerinden (her an bir azab göndermeye kadir olan ) Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. ( 16.Nahl/50 )

Allah dedi ki: “İki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnızca benden korkun.” ( 16.Nahl/51 )

Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, itaat-kulluk da (din de ) sürekli olarak O’nundur. Böyleyken Allah’tan başkasından mı korkup-sakınıyorsunuz? ( 16.Nahl/52 )

Şüphesiz Allah, korkup-sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. ( 16.Nahl/128 )

Böylece Biz onu, Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar ya da onlar için düşünme (yeteneğini ) oluşturur. ( 20.Taha/113 )

O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir; onlar şefaat etmezler, (kendisinden ) hoşnut olunandan başka. Ve onlar, O’nun haşmetinden içleri titremekte olanlardır. ( 21.Enbiya/28 )

Onlar, Rablerine karşı gayb ile (O’nu görmedikleri halde ) bir haşyet içindedirler ve onlar, kıyamet saatinden ‘içleri titremekte olanlardır.’ ( 21.Enbiya/49 )

Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya’yı armağan ettik ,eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. ( 21.Enbiya/90 )

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. ( 22.Hac/1 )

İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve Ben de sizin Rabbinizim; öyleyse benden korkup-sakının. ( 23.Mü’minun/52 )

Gerçekten, Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar ( 23.Mü’minun/57 )

‘Gönülden katıksız bağlılar’ olarak, O’na yönelin ve O’ndan korkup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. ( 30.Rum/31 )

Ey insanlar, Rabb’inizden korkup-sakının ve öyle bir günün azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç ) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç ) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda ) değildir. Şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar ) da sizi Allah ile aldatmasın. ( 31.Lokman/33 )

Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, gönülden (Allah’a ) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah’a ) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar saygıyla (Allah’tan ) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan ) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını ) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça ) zikreden kadınlar; (işte ) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. ( 33.Ahzab/35 )

Ki onlar (o peygamberler ) Allah’ın risaletini tebliğ edenler O’ndan içleri titreyerek-korkanlar ve Allah’ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. ( 33.Ahzab/39 )

Hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Eğer yükü ağır olan kimse (bir başkasını ) onu taşımaya çağırsa -bu, yakın-akrabası da olsa- kendisine ondan hiçbir şey yükletilmez. Sen, yalnızca gayb ile Rablerinden ‘içleri titreyerek-korkmakta’ olanları ve dosdoğru namazı kılanları uyarırsın. Kim temizlenip-arınırsa, artık o, kendi nefsi için temizlenip-arınmıştır. Sonunda dönüş Allah’adır. ( 35.Fatır/18 )

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise, Allah’tan ancak alim olanlar ‘içleri titreyerek-korkar’. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. ( 35.Fatır/28 )

Sen ancak, zikre (Kur’an’a ) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’ )a (karşı ) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. ( 36.Yasin/11 )

Ancak Rablerinden korkup-sakınanlar ise; onlara yüksek köşkler vardır, onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır. (Bu ) Allah’ın va’didir. Allah va’dinden dönmez. ( 39.Zümer/20 )

Allah, müteşabih (benzeşmeli ), ikişerli, bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korkanların O’ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah’ın zikrine (karşı ) yumuşar-yatışır. İşte bu, Allah’ın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için de bir yol gösterici yoktur. ( 39.Zümer/23 )

Rablerinden korkup-sakınanlar da, cennete bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cennetin ) bekçileri dedi ki: “Selam üzerinizde olsun hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin.” ( 39.Zümer/73 )

Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah’tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. ( 49.Hucurat/10 )

Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ). Kiminiz kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrenip, tiksindiniz. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. ( 49.Hucurat/12 )

Görmediği halde Rahman’a karşı ‘içi titreyerek korku duyan’ ve ‘içten Allah’a yönelmiş’ bir kalb ile gelen içindir. ( 50.Kaf/33 )

İman edenlerin, Allah’ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin ‘saygı ve korku ile yumuşaması’ zamanı gelmedi mi? Onlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı. ( 57.Hadid/16 )

Allah’ın o (fethedilen ) şehir halkından Resûlü’ne verdiği fey Allah’a, peygambere (peygamberle ) yakın akrabalığı olanlara yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Öyle ki (bu mallar ve servet ) sizden zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah’tan sakınıp korkun. Şüphesiz Allah, cezası (ikâbı ) pek şiddetli olandır. ( 59.Haşr/7 )

Ey iman edenler Allah’tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah’tan korkup sakının. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdârdır. ( 59.Haşr/18 )

Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah’tan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar ) olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cimri tutumundan ) korunursa; işte onlar felah (kurtuluş ) bulanlardır. ( 64.Tegabün/16 )

Ey Peygamber, kadınları boşadığınız zaman, iddetleri süresinde (temizlendiklerinde ) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar; ancak açık ‘çirkin bir hayasızlık’ göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını çiğnerse, gerçekten o, kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, bunun arkasından bir iş (durum ) oluşturur. ( 65.Talak/1 )

Sonra (üç iddet bekleme ) sürelerine ulaştıkları zaman, artık onları maruf (bilinen güzel bir tarz ) üzere tutun, ya da maruf üzere onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahid tutun. Şahidliği Allah için dosdoğru yerine getirin. İşte bununla, Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Kim Allah’tan korkup-sakınırsa, (Allah ) ona bir çıkış yolu gösterir; ( 65.Talak/2 )

Kadınlarınızdan artık adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmemiş bulunanların iddet (bekleme süre )leri -eğer şüpheye düşecek olursanız (bilin ki )- üç aydır. Hamile kadınların bekleme-süresi ise, yüklerini bırakmaları (ile biter ). Kim Allah’tan korkup-sakınırsa, (Allah ) ona işinde bir kolaylık gösterir. ( 65.Talak/4 )

Bu Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’tan korkup-sakınırsa, Allah kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür. ( 65.Talak/5 )

Allah, onlar için şiddetli bir azab hazırlamıştır; öyleyse ey iman eden temiz akıl sahipleri, Allah’tan korkun. Doğrusu Allah, size bir zikir (uyaran hatırlatan ve öğüt veren Kur’an ) indirmiştir. ( 65.Talak/10 )

Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O’nu görmedikleri halde ) içleri titreyerek-korkanlara gelince; onlar için bir mağfiret (bağışlanma ) ve büyük bir ecir vardır. ( 67.Mülk/12 )

Gerçekten bundan, ‘içi titreyerek korkacak’ kimse için elbette bir ibret (ders ) vardır. ( 79.Nazi’at/26 )

Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular ) dan sakındırırsa, ( 79.Nazi’at/40 )

(Allah’tan )’İçi titreyerek korkan’ öğüt alır-düşünür. ( 87.A’la/10 )

Rableri Katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O’ndan razı (hoşnut memnun ) kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden ‘içi titreyerek korku duyan kimse’ içindir. ( 98.Beyyine/8 )