ALIN

ALIN

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır. )” ( 11.Hud/56  )

Sonunda ikisi de (Allah’ın emrine ve takdirine ) teslim olup (babası, İsmail’i kurban etmek için ) onu alnı üzerine yatırdı. ( 37.Saffat/103  )

(Çünkü o gün ) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. ( 55.Rahman/41  )

O yalancı, günahkar olan alnından. ( 96.Alak/16  )