ALEV

ALEV

İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, onlar da, alevli ateşin halkıdırlar. ( 5.Maide/10  )

Yahudiler: “Allah’ın eli sıkıdır” dediler. Onların elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Hayır; O’nun iki eli açıktır, nasıl dilerse infak eder. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun taşkınlıklarını ve inkârlarını arttıracaktır. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. ( 5.Maide/64  )

Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi saptırırsa onlar için O’nun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü, Biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın alevini onlara arttırırız. ( 17.İsra/97  )

Demişti ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım.” ( 19.Meryem/4  )

Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, alevli ateşin halkıdır. ( 22.Hac/51  )

Ancak (sözü hırsızlama ) çalıp-kapan olursa, artık onu da delip geçen ‘yakıcı bir alev’ izler (ve yok eder ). ( 37.Saffat/10  )

İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş ) kıpkızıl bir duman salıverilir de ‘kurtulup-başaramazsınız.’ ( 55.Rahman/35  )

Sonra çılgın alevlerin içine atın.” ( 69.Hakka/31  )

Ne gölge altında barındırır, ne (yakıcı ) alevden korur. ( 77.Mürselat/31  )

Çılgın alevli ateşe girecek. ( 84.İnşikak/12  )

Artık sizi, ‘alevleri kabardıkça kabaran’ bir ateşle uyardım. ( 92.Leyl/14  )

Alevi olan bir ateşe girecektir. ( 111.Mesed/3  )