ALDANIŞ

ALDANIŞ

(Şeytan ) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va’detmez. ( 4.Nisa/120  )

Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: ” Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi” diyorlardı. ( 33.Ahzab/12  )

Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, ‘(eğlence türünden ) tutkulu bir oyalama’, bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu ), mal ve çocuklarda bir ‘çoğalma-tutkusu’dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin ) hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azab; Allah’tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza ) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. ( 57.Hadid/20  )