ALAY

ALAY

İman edenlerle karşılaştıkları zaman: “İman ettik” derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: “Şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla ) yalnızca alay ediyoruz.” ( 2.Bakara/14  )

(Asıl ) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına (belli bir ) süre tanır. ( 2.Bakara/15  )

Hani Musa kavmine: “Allah, muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor” demişti. “Bizi alaya mı alıyorsun?” dediler. (Musa ) “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım” dedi. ( 2.Bakara/67  )

İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi ). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. ( 2.Bakara/212  )

O, size Kitapta: “Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz” diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır. ( 4.Nisa/140  )

Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi, alay ve oyun (konusu ) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler ) edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah’tan korkup-sakının. ( 5.Maide/57  )

Onlar, siz birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun (konusu ) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır. ( 5.Maide/58  )

Kendilerine hak gelince, onu yalanladılar; fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir. ( 6.En’am/5  )

Andolsun, senden önceki elçiler de alaya alındı da alaya aldıkları şey, onlardan maskaralık yapanları çepeçevre kuşatıverdi. ( 6.En’am/10  )

Ayetlerimiz konusunda ‘alaylı tartışmalara dalanlar:’ -onlar bir başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa, bu durumda hatırlamadan sonra, artık zulmeden toplulukla beraber oturma. ( 6.En’am/68  )

Münafıklar, kalblerinde olanı kendilerine haber verecek bir sûrenin aleyhlerinde indirilmesinden çekiniyorlar. De ki: “Alay edin. Şüphesiz, Allah kaçınmakta olduklarınızı açığa çıkarandır.” ( 9.Tevbe/64  )

Onlara sorarsan, andolsun: “Biz dalmış, oyalanıyorduk” derler. De ki: “Allah ile, O’nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?” ( 9.Tevbe/65  )

Sadakalar konusunda, mü’minlerden ek bağışlarda bulunanlarla emeklerinden (cehdlerinden ) başkasını bulamayanları yadırgayarak bunlarla alay edenler; Allah (asıl ) onları alay konusu kılmıştır ve onlar için acı bir azab vardır. ( 9.Tevbe/79  )

Andolsun, onlardan azabı sayılı bir topluluğa (veya belirli bir süreye ) kadar ertelesek, mutlaka: “Onu alıkoyan nedir?” derler. Haberiniz olsun; onlara bunun geleceği gün, onlardan geri çevrilecek değildir ve alaya almakta oldukları şey de kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. ( 11.Hud/8  )

Gemiyi yapıyordu. Kavminin ileri gelenleri kendisine her uğradığında O’nunla alay ediyordu. O: “Eğer bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceğiz” dedi. ( 11.Hud/38  )

Andolsun, senden önceki elçilerle de alay edildi, bunun üzerine Ben de o inkâra sapanlara bir süre tanıdım, sonra onları (kıskıvrak ) yakalayıverdim. İşte nasıldı sonuçlandırma? ( 13.Ra’d/32  )

Onlara herhangi bir elçi gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. ( 15.Hicr/11  )

Şüphesiz o alay edenlere (karşı ) Biz sana yeteriz. ( 15.Hicr/95  )

Böylece işledikleri kötülükleri kendilerine isabet etti ve alaya aldıkları şey, kendilerini sarıp-kuşatıverdi. ( 16.Nahl/34  )

Ya da göğüslerinizde büyümekte olan (veya büyüttüğünüz ) bir yaratık (olun ).” Bizi kim (hayata ) geri çevirebilir” diyecekler. De ki: “Sizi ilk defa yaratan.” Bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve diyecekler ki: “Ne zamanmış o?” De ki: “Umulur ki pek yakında.” ( 17.İsra/51  )

Biz elçileri, müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında (başka bir amaçla ) göndermeyiz. İnkâr edenler ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını (azabı ) alay konusu edindiler. ( 18.Kehf/56  )

İşte, inkâr etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. ( 18.Kehf/106  )

İnkâr edenler seni gördüklerinde, seni yalnızca alay-konusu ediyorlar (ve: ) “Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu?” (derler. ) Oysa Rahman’ın sözünü (Kitabını ) inkar edenler kendileridir. ( 21.Enbiya/36  )

Andolsun, senden önceki elçilerle de alay edildi, fakat içlerinden küçük düşürenleri, o alaya aldıkları (azap ) sarıp-kuşatıverdi. ( 21.Enbiya/41  )

Siz onları alay konusu edinmiştiniz; öyle ki, size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duruyordunuz.” ( 23.Mü’minun/110  )

Seni gördükleri zaman, seni yalnızca alay konusu edinmektedirler: “Allah’ın, elçi olarak gönderdiği bu mu?” ( 25.Furkan/41  )

Gerçekten yalanladılar; fakat, alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecektir. ( 26.Şuara/6  )

Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, Allah’ın ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü oldu. ( 30.Rum/10  )

Yazıklar olsun kullara; ki onlara bir elçi gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. ( 36.Yasin/30  )

Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına ) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar. ( 37.Saffat/12  )

Bir ayet (mucize ) gördüklerinde de, alay konusu edinip eğleniyorlar. ( 37.Saffat/14  )

Biz onları bir alay konusu edinmiştik; yoksa gözler mi onlardan kaydı?” ( 38.Sad/63  )

Kazandıkları kötülükler, kendileri için açığa çıkmıştır ve alay konusu edindikleri şey de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. ( 39.Zümer/48  )

Kişinin (yana yakıla ) şöyle diyeceği (gün ): “Allah yanında (kullukta ) yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun (bana ) doğrusu ben, (Allah’ın diniyle ) alay edenlerdendim.” ( 39.Zümer/56  )

Resulleri kendilerine apaçık belgeler getirdiği zaman, onlar, yanlarında olan ilimden dolayı sevinip-böbürlendiler de, kendisini alay konusu edindikleri şey, onları sarıp-kuşatıverdi. ( 40.Mü’min/83  )

Onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. ( 43.Zuhruf/7  )

Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. ( 45.Casiye/9  )

Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay konusu edindikleri de onları sarıp-kuşattı. ( 45.Casiye/33  )

Bunun nedeni şudur: Çünkü siz Allah’ın ayetlerini alay konusu edindiniz; dünya hayatı da sizi aldattı.” Böylece ne ordan (ateşten ) çıkarılırlar, ne (Allah’tan ) hoşnutluk dilekleri kabul edilir. ( 45.Casiye/35  )

Andolsun, Biz onları, sizleri kendisinde yerleşik kılmadığımız yerlerde (size vermediğimiz güç ve iktidar imkanlarıyla ) yerleşik kıldık ve onlara işitme, görme (duygularını ) ve gönüller verdik. Ancak ne işitme, ne görme (duyuları ) ve ne gönülleri kendilerine herhangi bir şey sağlamadı. Çünkü onlar, Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay konusu edindikleri şey, onları sarıp-kuşattı. ( 46.Ahkaf/26  )

Ey iman edenler, bir kavim (bir başka ) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin ), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi ) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi ‘olmadık-kötü lakablarla’ çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir. ( 49.Hucurat/11  )

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline; ( 104.Hümeze/1  )