ALAMET

ALAMET

(Zekeriya ) “Rabbim, bana bir alamet (ayet ) ver.” dedi. “Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O’nu tesbih et.” dedi. ( 3.Ali İmran/41  )

Dedi ki: “Rabbim, bana bir alamet (ayet ) ver.” Dedi ki: “Senin alametin, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla konuşmamandır.” ( 19.Meryem/10  )