AKRABA

AKRABA

Hani İsrailoğullarından, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya yakınlara yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin” diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç döndünüz ve (hâlâ ) yüz çeviriyorsunuz. ( 2.Bakara/83  )

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir.” ( 2.Bakara/215  )

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; ona olan sevgisine rağmen malı yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için ) veren; namazı dosdoğru kılan zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır ). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. ( 2.Bakara/177  )

Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir hayır bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya bilinen (uygun meşru ) bir tarzda vasiyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir hak olarak- size yazıldı (farz kılındı ). ( 2.Bakara/180  )

Anne ve baba ile akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır; anne ve baba ile akrabanın bıraktıklarından kadınlar için de bir pay vardır. Bunun azından ve çoğundan farz kılınmış bir pay vardır. ( 4.Nisa/7  )

(Mirası ) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır olursa onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf ) söz söyleyin. ( 4.Nisa/8  )

Çocuklarınız konusunda Allah erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün ) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız ) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin ) Bir çocuğu varsa geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa, o zaman annesi için altıda bir’dir. (Ancak bu hükümler ölenin ) Ettiği vasiyet veya (varsa ) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız siz onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar ) Allah’tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. ( 4.Nisa/11  )

Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile ) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Allah, herşeye şahid olandır. ( 4.Nisa/33  )

Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. ( 4.Nisa/36  )

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar ) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah, onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları )nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler ) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. ( 4.Nisa/135  )

Ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, vasiyet hazırlanışında, aranızda içinizden adaletli iki kişiyi (şahid tutun. ) Veya yolculukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa, sizden olmayan başka iki kişiyi (şahid tutun. İkisini ) Şayet kuşkulanacak olursanız namazdan sonra alıkoyarsınız, onlar da (size ): “Akraba dahi olsa onu (yeminimizi ) hiçbir değere değiştirmeyeceğiz ve Allah’ın şahidliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz.” diye Allah adına yemin etsinler. ( 5.Maide/106  )

De ki: “Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyilik edin yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizin de onların da rızıklarını Biz vermekteyiz- Çirkin-kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah’ın (öldürülmesini ) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr ) etti; umulur ki akıl erdirirsiniz.” ( 6.En’am/151  )

“Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şeklin ) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiçbir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- adil olun. Allah’ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr ) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.” ( 6.En’am/152  )

Bilin ki, ‘ganimet olarak ele geçirdiğiniz’şeylerin beşte biri, muhakkak Allah’ın, Resulün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur. Eger Allah’a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği günde (Bedir’de ) kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız (ganimeti böyle bölüşün ).   Allah herşeye güç yetirendir. ( 8.Enfal/41  )

Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cehd edenler, işte onlar sizdendir. Akrabalar (mirasta ) Allah’ın Kitabına göre, birbirlerine (mirasta ) önceliklidir. Doğrusu Allah herşeyi bilendir. ( 8.Enfal/75  )

Nasıl olabilir ki!.. Eğer size karşı galip gelirlerse size karşı ne ‘akrabalık bağlarını’, ne de ‘sözleşme hükümlerini’ gözetip-tanırlar. Sizi ağızlarıyla hoşnut kılarlar, kalbleri ise karşı koyar. Onların çoğu fasık kimselerdir. ( 9.Tevbe/8  )

Onlar (hiç ) bir mü’mine karşı ne ‘akrabalık bağlarını’, ne de ‘sözleşme hükümlerini’ gözetip tanırlar. İşte bunlar, haddi aşmakta olanlardır. ( 9.Tevbe/10  )

Kendilerine onların gerçekten çılgın ateşin arkadaşları oldukları açıklandıktan sonra -yakınları dahi olsa- müşrikler için bağışlanma dilemeleri peygambere ve iman edenlere yaraşmaz. ( 9.Tevbe/113  )

Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma. ( 17.İsra/26  )

Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır esirgeyendir. ( 24.Nur/22  )

(Öncelikle ) En yakın hısımlarını (aşiretini ) uyar. ( 26.Şuara/214  )

Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da yolcuya da. Allah’ın yüzünü (rızasını ) isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. ( 30.Rum/38  )

Hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Eğer yükü ağır olan kimse (bir başkasını ) onu taşımaya çağırsa, -bu yakın-akrabası da olsa- kendisine ondan hiçbir şey yükletilmez. Sen, yalnızca gayb ile Rablerinden ‘içleri titreyerek-korkmakta’ olanları ve dosdoğru namazı kılanları uyarırsın. Kim temizlenip-arınırsa, artık o, kendi nefsi için temizlenip-arınmıştır. Sonunda dönüş Allah’adır. ( 35.Fatır/18  )

Demek ‘iş başına gelip yönetimi ele alırsanız’ hemen yeryüzünde fesad (bozgunculuk ) çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız öyle mi? ( 47.Muhammed/22  )

Allah’ın o (fethedilen ) şehir halkından Resûlü’ne verdiği fey    Allah’a, Resûl’e, (ve Resûl’e ) yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Öyle ki (bu mallar ve servet ) sizden zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet olmasın. Resûl size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah’tan korkun. Şüphesiz   Allah, cezası (ikâbı ) pek şiddetli olandır. ( 59.Haşr/7  )

Ne yakın akrabalarınız, ne çocuklarınız kıyamet günü size bir yarar sağlayamaz. (Allah ) Sizin aranızı ayıracaktır.Allah yaptıklarınızı görendir. ( 60.Mümtehine/3  )

Andolsun, senden önce de elçiler gönderdik, onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni olmaksızın (hiç ) bir elçiye herhangi bir ayeti (mucizeyi ) getirmek olacak iş değildi. Her ecel (tesbit edilmiş süre ) için bir kitap (yazı hüküm son ) vardır. ( 13.Ra’d/38  )

Rabbin, O’ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: “Öf” bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: “Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge.” Akrabaya hakkını ver yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma. ( 17.İsra/23-26  )

Biz insana anne ve babasına (karşı ) güzelliği (ilke edinmesini ) tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim. ( 29.Ankebut/8  )

Elçilerimiz Lut’a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki: “Korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında seni ve aileni muhakak kurtaracağız. O ise arkada kalacaktır.” ( 29.Ankebut/33  )

Peygamber, mü’minler için kendi nefislerinden daha evladır ve onun zevceleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri (akrabalar ) de, Allah’ın Kitabında birbirlerine öteki mü’minlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Ancak dostlarınıza maruf üzere yapacaklarınız başka; bunlar Kitapta yazılmış bulunmaktadır. ( 33.Ahzab/6  )

Ey iman edenler, gerçek şu ki, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için (birer ) düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz ) ve bağışlarsanız, artık elbette Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. ( 64.Tegabün/14  )

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme )dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık ) O’nun Katında olandır. ( 64.Tegabün/15  )