AHİD-ANLAŞMA

AHİD-ANLAŞMA

Ki (bunlar ) Allah’ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar, Allah’ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar, işte bunlardır. ( 2.Bakara/27  )

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime bağlı kalın, ki ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca benden korkun. ( 2.Bakara/40  )

Sizden misak almış ve Tur’u üstünüze yükseltmiştik (ve demiştik ki: ) “Size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı (hükümleri sürekli ) hatırlayın ki sakınasınız.” ( 2.Bakara/63  )

Dediler ki: “Sayılı günlerin dışında, ateş asla bize değmeyecektir.” De ki: “Allah Katından bir ahid mi aldınız? -ki Allah asla ahdinden dönmez- Yoksa Allah’a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?” ( 2.Bakara/80  )

Hani İsrailoğullarından, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin” diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç döndünüz ve (hâlâ ) yüz çeviriyorsunuz. ( 2.Bakara/83  )

Hani sizden “Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın” diye misak almıştık. Sonra sizler bunu onaylamıştınız, hâlâ (buna ) şahitlik ediyorsunuz. ( 2.Bakara/84  )

Hani sizden misak almış ve Tur’u üstünüze yükseltmiştik (ve ): “Size verdiğimize (Kitaba ) sımsıkı sarılın ve dinleyin” (demiştik ). Demişlerdi ki: “Dinledik ve baş kaldırdık.” İnkârları yüzünden buzağı (tutkusu ) kalplerine sindirilmişti. De ki: “İnanıyorsanız, inancınız size ne kötü şey emrediyor?” ( 2.Bakara/93  )

Ne zaman bir ahidde bulundularsa, içlerinden bir bölümü onu bozmadı mı? Hayır, onların çoğu iman etmezler. ( 2.Bakara/100  )

Hani Rabbi, İbrahim’i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri ) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim’e ): “Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım” dedi. (İbrahim ) “Ya soyumdan olanlar?” deyince (Allah: ) “Zalimler benim ahdime erişemez” dedi. ( 2.Bakara/124  )

Hani Evi (Ka’be’yi ) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. “İbrahim’in makamını namaz yeri edinin”, İbrahim ve İsmail’e de, “Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin” diye ahid verdik. ( 2.Bakara/125  )

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için ) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır ). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. ( 2.Bakara/177  )

Hayır; kim ahdine vefa eder ve sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever. ( 3.Ali İmran/76  )

Allah’ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanlar… İşte onlar; onlar için ahirette hiçbir pay yoktur, kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onları gözetmez ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azab vardır. ( 3.Ali İmran/77  )

Hani Allah peygamberlerden ‘kesin bir söz (misak )’ almıştı: “Andolsun size Kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız.” Demişti ki: “Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?” Onlar: “İkrar ettik” demişlerdi de “Öyleyse şahid olun, ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım” demişti. ( 3.Ali İmran/81  )

Hani kitap verilenlerden: “Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız onu gizlemeyeceksiniz” diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür. ( 3.Ali İmran/187  )

Onu nasıl alırsınız ki, birbirinize katılmış (birleşerek içli-dışlı olmuş )tınız. Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid ) de almışlardı. ( 4.Nisa/21  )

Ancak sizinle aralarında andlaşma bulunan bir kavime sığınanlar ya da hem sizinle hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun )dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır. ) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur (geri çekilir ), sizinle savaşmaz ve barış (şartların )ı size bırakırlarsa artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır. ( 4.Nisa/90  )

Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir. ( 5.Maide/1  )

Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğinizde, sizi kendisiyle bağladığı sözünü (misakını ) anın. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir. ( 5.Maide/7  )

Andolsun Allah, İsrailoğullarından kesin söz (misak ) almıştı. Onlardan oniki güvenilir- gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: “Gerçekten ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar zekatı verir elçilerime inanır onları savunup-desteklerseniz ve Allah’a güzel bir borç verirseniz şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır.” ( 5.Maide/12  )

Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle, onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık. Onlar kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. (Sık sık ) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp ) pay almayı unuttular. İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine de onları affet aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever. ( 5.Maide/13  )

Ve: “Biz Hıristiyanlarız” diyenlerden kesin söz (misak ) almıştık. Sonunda onlar kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp ) pay almayı unuttular. Böylece Biz de, kıyamete kadar aralarında kin ve düşmanlık saldık. Allah, yapageldikleri şeyi onlara haber verecektir. ( 5.Maide/14  )

Andolsun, Biz İsrailoğullarından kesin söz almış (misak ) ve onlara elçiler göndermiştik. Onlara ne zaman nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir elçi geldiyse, bir bölümünü yalanladılar, bir bölümünü de öldürdüler. ( 5.Maide/70  )

Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şeklin ) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiçbir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- adil olun. Allah’ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr ) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.” ( 6.En’am/152  )

Onların çoğunda ‘verdikleri söze bağlılık’ görmedik, ama onların çoğunu fasıklar (yoldan çıkanlar ) olarak gördük. ( 7.Araf/102  )

Başlarına iğrenç bir azab çökünce, dediler ki: “Ey Musa, Rabbine -sana verdiği ahid adına- bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip-giderirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. ( 7.Araf/134  )

Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı olan birtakım ‘kötü kimseler’ geçti. (Bunlar ) Şu değersiz olan (dünya )ın geçici-yararını alıyor ve: “Yakında bağışlanacağız” diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Kendilerinden Allah’a karşı hakkı söylemekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine ilişkin Kitap sözü alınmamış mıydı? Oysa içinde olanı okudular. (Allah’tan ) Korkanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdirmeyecek misiniz? ( 7.Araf/169  )

Bunlar, içlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki, sonra her defasında ahidlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar. ( 8.Enfal/56  )

Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler ile (hicret edenleri ) barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yaptıklarınızı görendir. ( 8.Enfal/72  )

Mescid-i Haram yanında kendileriyle anlaştıklarınız dışında, müşriklerin Allah Katında ve Resûlünün Katında nasıl bir ahdi olabilir? Şu halde o (anlaşmalı olanlar ), size karşı (doğru ) bir tutum takındıkça, siz de onlara karşı doğru bir tutum takının. Şüphesiz Allah, muttaki olanları sever. ( 9.Tevbe/7  )

Onlardan kimi de: “Andolsun, eğer bize bol ihsanından verirse gerçekten sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız” diye Allah’a ahdetmiştir. ( 9.Tevbe/75  )

Hiç şüphesiz Allah, mü’minlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu, ) Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte ‘büyük kurtuluş ve mutluluk’ budur. ( 9.Tevbe/111  )

Onlar Allah’ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misakı ) bozmazlar. ( 13.Ra’d/20 )

Allah’a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah’ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. ( 13.Ra’d/25  )

Ahidleştiğiniz zaman, Allah’ın ahdini yerine getirin, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın; çünkü Allah’ı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir. ( 16.Nahl/91  )

Allah’ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah Katında olan sizin için daha hayırlıdır. ( 16.Nahl/95  )

Erginlik çağına erişinceye kadar, -o da en güzel bir tarz olması- dışında yetimin malına yaklaşmayın. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid bir sorumluluktur. ( 17.İsra/34  )

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman’ın Katında(n ) bir ahid mi aldı? ( 19.Meryem/78  )

Rahmanın Katında ahid almışların dışında (onlar ) şefaate malik olmayacaklardır. ( 19.Meryem/87  )

Andolsun, Biz bundan önce Adem’e ahid vermiştik, fakat o, unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. ( 20.Taha/115  )

(Yine ) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir. ( 23.Mü’minun/8  )

Mü’minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile (sözlerini ) değiştirmediler. ( 33.Ahzab/23  )

Ve onlar dediler ki: “Ey büyücü, sende olan ahdi (sana verdiği sözü ) adına bizim için Rabbine dua et; gerçekten biz hidayete gelmiş olacağız.” ( 43.Zuhruf/49  )

Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir. ( 48.Fetih/10  )

(Bir de ) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen ) riayet edenlerdir. ( 70.Mearic/32  )