AĞLAMAK

AĞLAMAK

Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. ( 9.Tevbe/82  )

Akşam üstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. ( 12.Yusuf/16  )

Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur’an ) onların huşu (saygı dolu korku )larını arttırıyor. ( 17.İsra/109  )

İşte bunlar; kendilerine Allah’ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin )den, İbrahim ve İsrail (Yakup )in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah’ )ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar. ( 19.Meryem/58  )

Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı ve onlar (ın azabı ) ertelenmedi. ( 44.Duhan/29  )

Doğrusu, güldüren ve ağlatan O’dur. ( 53.Necm/43  )

(Alayla ) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. ( 53.Necm/60  )