ADN

ADN

Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. ( 9.Tevbe/72  )

Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından ‘salih davranışlarda’ bulunanlar da (Adn cennetlerine girer ). Melekler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler: ) ( 13.Ra’d/23  )

Adn cennetleri; ona girerler, onun altından ırmaklar akar, içinde onların her diledikleri şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir. ( 16.Nahl/31  )

Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler, hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayanırlar. (Bu, ) Ne güzel sevap ve ne güzel destek. ( 18.Kehf/31  )

Adn cennetleri (onlarındır ) ki, Rahman (olan Allah, onu ) Kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O’nun va’di yerine gelecektir. ( 19.Meryem/61  )

“İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleri de (onlarındır ). Ve işte bu, arınmış olanın karşılığıdır.” ( 20.Taha/76  )

Adn cennetleri (onlarındır ); oraya girerler, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipek(ten )dir. ( 35.Fatır/33  )

Adn cennetleri; kapılar onlara açılmıştır. ( 38.Sad/50  )

“Rabbimiz, onları Adn cennetlerine sok ki onlara (bunu ) va’dettin; babalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanları da. Gerçekten Sen, üstün ve güçlü olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.” ( 40.Mü’min/8  )

O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte ‘büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur. ( 61.Saff/12  )

Rableri Katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O’ndan razı (hoşnut, memnun ) kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden ‘içi titreyerek korku duyan kimse’ içindir. ( 98.Beyyine/8  )