ADIM

ADIM

Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır. ( 2.Bakara/168  )

Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve güvenliğe (Silm’e, İslam’a ) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. ( 2.Bakara/208  )

Onlar, Calut ve ordusuna karşı meydana (savaşa ) çıktıklarında, dediler ki: “Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl (kaydırma ) ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” ( 2.Bakara/250  )

Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız (savaşa çıktığınız ) zaman gerekli araştırmayı yapın ve size (İslam geleneğine göre ) selam verene, dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: “Sen mü’min değilsin” demeyin. Asıl çok ganimet, Allah Katındadır, bundan önce siz de böyle idiniz; Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. ( 4.Nisa/94  )

Yeryüzünde adım attığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda ), kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kafirler, sizin apaçık düşmanlarınızdır. ( 4.Nisa/101  )

Hayvanlardan yük taşıyan ve (yünlerinden, tüylerinden ) döşek yapılanları da (yaratan O’dur ). Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. ( 6.En’am/142  )

Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki ) gerçekten o (şeytan ) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir. ( 24.Nur/21  )