ADEM (A.S )

ADEM (A.S )

Hani Rabbin Meleklere: “Muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim” demişti. Onlar da: “Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli ) takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?” dediler. (Allah: ) “Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim” dedi. ( 2.Bakara/30  )

Ve Adem’e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip: “Eğer doğru sözlüyseniz bunları bana isimleriyle haber verin” dedi. ( 2.Bakara/31  )

Ve meleklere: “Adem’e secde edin” dedik. İblis hariç (hepsi ) secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi (böylece ) kafirlerden oldu. ( 2.Bakara/34  )

Ve dedik ki: “Ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz.” ( 2.Bakara/35  )

Derken Adem Rabbinden (birtakım ) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da ) tevbesini kabul etti. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir esirgeyendir. ( 2.Bakara/37  )

Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; ( 3.Ali İmran/33  )

Onlar birbirlerinden (türeme tek ) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. ( 3.Ali İmran/34  )

Şüphesiz, Allah Katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra ona “Ol” demesiyle o da hemen oluverdi. ( 3.Ali İmran/59  )

Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar   (Allah’a ) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen ) Demişti ki: “Seni mutlaka öldüreceğim.” (Öbürü de: ) “Allah ancak korkup-sakınanlardan kabul eder.” ( 5.Maide/27  )

Andolsun, Biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil ) verdik, sonra meleklere: “Adem’e secde edin” dedik. Onlar da İblis’in dışında secde ettiler; o secde edenlerden olmadı. ( 7.Araf/11  )

(Allah ) Dedi: “Sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi?” (İblis ) Dedi ki: “Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın.” ( 7.Araf/12  )

Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. ( 7.Araf/19  )

O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için ondan eşini var etti. Onu (eşini ) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi de bununla (bir süre ) gezindi. Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri olan Allah’a dua ettiler: “Eğer bize salih (bir çocuk ) verirsen, andolsun şükredenlerden olacağız.” ( 7.Araf/189  )

Andolsun insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. ( 15.Hicr/26  )

Hani Rabbin meleklere demişti: “Ben kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.” ( 15.Hicr/28  )

Hani meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik. İblis’in dışında (hepsi ) secde etmişlerdi. Demişti ki: “Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?” ( 17.İsra/61  )

Hani meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik; İblis’in dışında (diğerleri ) secde etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda Beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. (Bu ) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercih ) değiştirmedir. ( 18.Kehf/50  )

İşte bunlar; kendilerine Allah’ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin )den İbrahim ve İsrail (Yakup )in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah’ )ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. ( 19.Meryem/58  )

Hani Biz meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik İblis’in dışında (diğerleri ) secde etmişlerdi o ayak diremişti. ( 20.Taha/116  )

Bunun üzerine dedik ki: “Ey Adem bu gerçekten sana ve eşine düşmandır; sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın sonra mutsuz olursun.” ( 20.Taha/117  )

Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: “Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?” ( 20.Taha/120  )

Böylece ikisi ondan yediler hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp-örtmeye başladılar. Adem, Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp-kaldı. ( 20.Taha/121  )