ADAK

ADAK

Her neyi nafaka olarak infak eder ve adak olarak neyi adarsanız, muhakkak Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. ( 2.Bakara/270  )

Hani İmran’ın karısı: “Rabbim, karnımda olanı ‘her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak’ Sana adadım, benden kabul et. Şüphesiz işiten, bilen Sensin Sen” demişti. ( 3.Ali İmran/35  )

Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan, de ki: “Ben Rahman’a oruç adadım bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. ( 19.Meryem/26  )

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik’i tavaf etsinler. ( 22.Hac/29  )

Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü ) yaygın olan bir günden korkarlar. ( 76.İnsan/7  )