ACUR

ACUR

Siz (ise şöyle ) demiştiniz: “Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın.” (O zaman Musa: ) “Hayırlı olanı, şu değersiz, şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse ) Mısır’a inin, çünkü (orada ) kendiniz için istediğiniz vardır” demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası ) vuruldu ve Allah’tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah’ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine ) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. ( 2.Bakara/61  )