ACİZLİK-ACİZ BIRAKMAK

ACİZLİK-ACİZ BIRAKMAK

Derken, Allah, ona, yeri eşiyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. “Bana yazıklar olsun” dedi. “Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?” Artık o, pişman olmuştu. ( 5.Maide/31  )

Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakılacak değilsiniz. ( 6.En’am/134  )

İnkâr edenler, kaçıp-kurtulduklarını sanmasınlar; gerçek şu ki, onlar (bizi ) aciz bırakamazlar. ( 8.Enfal/59  )

Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak ) dört ay dolaşın. Ve bilin ki Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkâr edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır. ( 9.Tevbe/2  )

Ve büyük Hacc (Hacc-ı Ekber ) günü, Allah’tan ve Resûlü’nden insanlara bir duyuru: Kesin olarak Allah, müşriklerden uzaktır, O’nun Resûlü de… Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır; yok eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Allah’ı elbette aciz bırakacak değilsiniz. İnkâr edenleri acı bir azabla müjdele. ( 9.Tevbe/3  )

Bu bir gerçek mi?” diye senden haber soracaklar. De ki: “Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz.” ( 10.Yunus/53  )

Bunlar, yeryüzünde (Allah’ı ) aciz bırakacak değildir ve bunların Allah’tan başka velileri yoktur. Azab onlar için kat kat arttırılır. Bunlar (hakkı ) işitmeye güç yetirmezlerdi ve görmezlerdi de. ( 11.Hud/20  )

Dedi ki: “Eğer dilerse, onu size Allah getirir ve siz (O’nu ) aciz bırakacak değilsiniz.” ( 11.Hud/33  )

Ya da onlar, dönüp-dolaşmaktalarken, onları yakalayıvermesinden (mi emindirler? ) Ki onlar (bu konuda Allah’ı ) aciz bırakacak değildirler. ( 16.Nahl/46  )

Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, alevli ateşin halkıdır. ( 22.Hac/51  )

İnkâra sapanların, yeryüzünde (Allah’ı ) aciz bırakacaklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o. ( 24.Nur/57  )

Siz yerde ve gökte (Allah’ı ) aciz bırakamazsınız. Sizin Allah’ın dışında veliniz yoktur, yardım edeniniz de yoktur. ( 29.Ankebut/22  )

(Sözde ) Aciz bırakmak için ayetlerimiz hakkında çaba harcamış olanlar, işte onlar; onlar için de (en ) iğrenç olanından acı bir azab vardır. ( 34.Sebe/5  )

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah’ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. ( 35.Fatır/44  )

Böylece, kazandıkları kötülükler(in acı sonucu ) onlara isabet etti. Bunlardan zulmetmiş olanlara da, kazandıkları kötülükler isabet edecektir. Ve onlar (bunu kendilerine uygulamaktan Allah’ı ) aciz bırakabilecekler değildirler. ( 39.Zümer/51  )

Siz yeryüzünde (O’nu ) aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin Allah’ın dışında ne bir veliniz vardır, ne bir yardımcınız. ( 42.Şura/31  )

Kim Allah’a davet edene icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (Allah’ı aciz bırakacak değildir ve onun O’ndan başka ) velileri yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.” ( 46.Ahkaf/32  )

Biz şüphesiz, Allah’ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmak suretiyle de O’nu hiçbir şekilde aciz bırakamayacağımızı anladık.” ( 72.Cin/12  )