A’CEMİ

A’CEMİ

Andolsun ki Biz, onların: “Bunu kendisine ancak bir beşer öğretmektedir” dediklerini biliyoruz. Saparak kendisine yöneldikleri (kimse )nin dili a’cemidir, bu ise açıkça Arapça olan bir dildir. ( 16.Nahl/103  )

Eğer Biz onu A’cemi (Arapça olmayan bir dilde ) olan bir Kur’an kılsaydık, herhalde derlerdi ki: “Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana, A’cemi (Arapça olmayan bir dil )mi?” De ki: “O, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur’an ), onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara (sanki ) uzak bir yerden seslenilir.” ( 41.Fussilet/44  )