ACELECİLİK

ACELECİLİK

De ki: “Ben, gerçekten Rabbimden kesin bir belge üzerindeyim, siz ise onu yalanladınız. Sizin kendisine acele ettiğiniz (azab ) yanımda değildir. Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, doğru haberi verir ve O, ayırd edenlerin en hayırlısıdır.” ( 6.En’am/57 )

De ki: “Kendisine acele etmekte olduğunuz şey benim yanımda olsaydı, benimle aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zulmedenleri en iyi bilendir. ( 6.En’am/58 )

Allah’ın emri geldi, artık onda acele etmeyin. O (Allah ), şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. ( 16.Nahl/1 )

İnsan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan, pek acelecidir. ( 17.İsra/11 )

Onlara karşı acele davranma; Biz onlar için ancak saydıkça sayıyoruz. ( 19.Meryem/84 )

Dedi ki: “Onlar arkamda izim üzerindedirler, hoşnut kalman için, Sana gelmekte acele ettim Rabbim.” ( 20.Taha/84 )

Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip-tamamlanmadan evvel, Kur’an’ı (okumada ) acele etme ve de ki: “Rabbim, ilmimi arttır.” ( 20.Taha/114 )

İnsan aceleden (aceleci olarak ) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi hemen acele etmeyin. ( 21.Enbiya/37 )

Dedi ki: “Ey kavmim, neden iyilikten önce kötülük konusunda acele davranıyorsunuz? Allah’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki esirgenirsiniz.” ( 27.Neml/46 )

De ki: “Belki de acele etmekte olduğunuzun (azabın ) bir kısmı size yetişmiştir bile.” ( 27.Neml/72 )

Azab konusunda senden acele (davranmanı ) istiyorlar. Eğer adı konulmuş bir ecel (tayin edilmiş bir vakit ) olmasaydı, herhalde onlara azab gelmiş olurdu. Fakat kendileri şuurunda olmadan, onlara kuşkusuz apansız geliverecektir. ( 29.Ankebut/53 )

Azab konusunda senden acele (davranmanı ) istiyorlar. Oysa cehennem, o inkar edenleri gerçekten kuşatıp-durmaktadır. ( 29.Ankebut/54 )

Şimdi onlar, Bizim azabımızı mı acele istiyorlar? ( 37.Saffat/176 )

Onda acele edenler, (gerçekte ) ona inanmayanlardır. İman edenler ise, ona karşı bir korku içindedirler ve onun gerçekten hak olduğunu bilirler. Haberiniz olsun; kıyamet-saati konusunda tartışanlar, gerçekte uzak bir sapıklık içindedirler. ( 42.Şura/18 )

Derken, onu (azabı ) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, “Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur” dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar; onda acı bir azab vardır. ( 46.Ahkaf/24 )

Artık sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi, Onlar için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri şeyi (azabı ) gördükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamış(olacak )lardır. (Bu, ) Bir tebliğdir. Artık fasık olan bir kavimden başkası yıkıma uğratılır mı? ( 46.Ahkaf/35 )

“Tadın fitnenizi. Bu, sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir.” ( 51.Zariyat/14 )

Artık gerçekten, zulmedenler için, (geçmişteki ) arkadaşlarının günahlarına benzer bir günah vardır. Şu halde acele etmesinler. ( 51.Zariyat/59 )

Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr’dur (şükrü kabul edip çok ihsan eden ), Halim’dir (cezayı vermekte acele etmeyendir ). ( 64.Tegabün/17 )

Onu (Kur’an’ı, kavrayıp belletmek için ) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma. ( 75.Kıyamet/16 )